De vertelstof

Home » Wat maakt ons bijzonder » De vertelstof

De vertelstof

De vertelstof is te vergelijken met een thema dat gezien wordt als leidraad in de ontwikkelingsfase van de kinderen per schooljaar, die tevens als handvat gebruikt wordt voor de vakken taal, rekenen en vaklessen. Het dagelijkse verhaal van de leerkracht biedt kinderen de mogelijkheid zichzelf in hun ontwikkeling te herkennen en houdt hen als het ware een spiegel voor. Binnen de vertelstof van klas 1 t/m 6 wordt een duidelijke ontwikkelingslijn weergegeven. Vanuit de oerbeelden van sprookjes wordt door de jaren heen langzaam afgedaald naar de concrete werkelijkheid van deze wereld. Essentieel om ‘door de tijd’ ook verbonden te zijn met culturen die onze cultuur en tijdgeest voor een belangrijk deel bepaald hebben.

Per klas is de vertelstof als volgt: