Kalender

Home » Kalender

Schooljaarkalender 2020-2021

Zomervakantie
Studiedag
Laatste schooldag
Laatste schooldag jongste kleuters
Ouderavond
Inloopochtend
Midzomerfeest
Sportdag
Inloopochtend
Tweede Pinksterdag
Eerste Pinksterdag
Pinksterfeest
(Hemelvaart)
(Studiedag)
Meivakantie
Meivakantie
Koningsdag
Meivakantie
Lentemarkt
Tweede Paasdag
Eerste Paasdag
Goede Vrijdag
Studiedag
Lentefeest
Lente Intocht
Oudergesprekken
Inloopochtend
Ouderavond Creatief
Studiedag
Carnavalsvakantie
Vastenavond
Lichtjesfeest
Inloopochtend
Driekoningen
Nieuwjaarsdag
Kerstvakantie
Tweede Kerstdag
Eerste Kerstdag
Kerstvakantie
Kerstfeest
Sinterklaas op school
Inloopochtend
Sint Maarten
Oudergesprekken
Studiedag
Herfstvakantie
Inloopochtend
Start Kinderboekenweek
Michaëlsfeest
Inloopochtend
Klassenavond
Schoolfotograaf
9.00 Opening School
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Alle kinderen vrij
Hemelvaartsdag alle kinderen vrij
Juffen en meesterfeest
Trapvaardig gr6
Meivakantie

Downloaden

Download hier de kalender, zo kun je hem gemakkelijk uitprinten