Missie & visie

Home » Over onze school » Missie & visie

Leren met hoofd, hart en handen

Vrijeschool De Zeeridder heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. Wij willen in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. Wij willen dat ieder kind deze kan ontdekken en ontwikkelen.

De Zeeridder wil kinderen leren leven !

Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, gericht op hoofd, hart en handen. Hoofd, hart en handen staan daarbij voor ontwikkeling van het denken, voelen en willen.

Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zo kunnen kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven; die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

De volgende waarden zijn kenmerkend voor De Zeeridder

  • Open
  • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
  • Hoofd, hart, handen
  • Denken, willen, voelen
  • Samen