Leren met hoofd, hart en handen

Home » Hoofd, hart en handen

Denken, willen, voelen

Op de vrijeschool leren kinderen met hoofd, hart en handen. Dat wil zeggen dat zij zich ontwikkelen door te denken, voelen en willen. Om helemaal zichzelf te worden, heeft het kind niet alleen kennis nodig (denken), maar ook een warm gevoelsleven (voelen) en een sterk lichaam (willen). In alle lessen wordt er voor gezorgd dat er altijd een balans is tussen deze drie behoeften. Ook bij taal en rekenen wordt dus bewogen, zodat een kind zich de nieuwe stof kan toe-eigenen d.m.v. het lichaam en niet alleen het hoofd. Door het enthousiasme van de leerkracht, wordt het kind extra betrokken en leert het makkelijker.

Niet alleen in de lessen, maar ook in het dag en weekritme, wordt ervoor gezorgd dat denken, voelen en willen goed in balans zijn. Dit door een gevarieerd aanbod in lessen te geven. Naast rekenen en taal zijn ook toneel, zingen, muziek, dansen, tekenen, schilderen, boetseren, handarbeid en handwerken wekelijks terugkerende vakken met een eigen leerlijn. Omdat het kind veelal zelf mag verzinnen en creëren, wordt het volop betrokken. En zo blijven hoofd, hart en handen steeds in balans. En pas als hoofd, hart en handen goed in balans zijn, kan een kind optimaal leren!

7 jaar fases

Volgens de vrijeschoolpedagogiek maakt ieder mens steeds fases door van ongeveer 7 jaar. Hier is het onderwijs ook op gebaseerd. De kleuterklas maakt deel uit van eerste fase van zeven jaar: Het kind “doet” en “wil” (handen) om het lichaam te leren kennen. De motorische en zintuigelijke ontwikkeling staan centraal. In de eerste klas komt het kind terecht in de tweede fase van zeven jaar, waar het voelen (hart) centraal staat. Het kind wordt enthousiast van een goede uitleg en neemt het voorbeeld over van de leerkracht. Het kind vindt ergens iets van of juist niet. Het enthousiasme van een leerkracht is van groot belang, omdat zo de betrokkenheid van een kind het optimaalst is! Pas vanaf het 14e jaar ongeveer komt het kind in het denken (hoofd) terecht. Dan leert het kind zelf nadenken en oordelen.