Uw kind aanmelden

Kan ik mijn kind(eren) al inschrijven?

Inschrijving is nu mogelijk. We kunnen geen inschrijfformulier op de website plaatsen. Wel kunt u via de knop AANMELDEN op de website een voornemen tot inschrijven kenbaar maken. Daarbij is het van belang dat u dit zo volledig mogelijk invult.

Nadat u het genoemde formulier heeft ingevuld, wordt contact met u opgenomen voor een eerste oriënterend gesprek. U krijgt uitvoerige informatie over de wijze waarop het onderwijs op de vrijeschool wordt vormgegeven. Als ouder(s) of verzorger(s) krijgt u hiermee een beeld of vrijeschoolonderwijs passend is. Bij overstap van uw kind(eren) van de huidige basisschool naar de vrijeschool wordt in het gesprek ook afgetast of vrijeschoolonderwijs past bij de onderwijsbehoeften van uw kind(eren). Mogelijk is een vervolggesprek gewenst. Dit stemmen we samen af.

In het algemeen is vrijeschoolonderwijs een fantastische vorm van onderwijs voor heel veel kinderen. Een overstap van school verloopt bij kinderen veelal flexibel.

Als ouder kunt u op elk moment gedurende een schooljaar overstappen van een huidige school naar een nieuwe school, dus ook naar de vrijeschool. Ook als uw kleuter en/of oudere kind(eren) al elders ingeschreven zijn, is overstap altijd mogelijk. Scholen regelen onderling na afstemming met u de uitschrijving en nieuwe inschrijving.

Het 4e kwartaal 2019 is gestart met een instroomgroep 4- en 5-jarigen in een speciaal vrijeschoollokaal op een van onze basisscholen, basisschool De Krabbenkooi. Deze kleutergroep gaat door op onze nieuwe locatie. Gedurende dit schooljaar hebben al inschrijvingen plaatsgevonden voor de klassen 1, 2 , 3 en 4. Veel ouders hebben het besluit genomen om hun kind vanaf augustus 2020 over te laten stappen naar vrijeschool De Zeeridder. Uiteraard is er nog voldoende ruimte in de kleutergroep en de klassen 1 tot en met 4 (leerlingen tot ongeveer 10 jaar). U kunt ook uw peuter al inschrijven voor een kleutergroep, u heeft dan de zekerheid dat er plaats is als uw kind 4 jaar wordt.

Maak een afspraak

Liever direct bellen met de school?

0164 – 24 90 01